Chráněné bydlení Šanov

Nové internetové stránky Chráněného bydlení Šanov najdete zde: www.chranenebydlenisanov.cz

Chráněné bydlení je moderní formou podpory. Je to poměrně mladá a nová služba, která nemá v Česku takřka žádnou tradici a v naší zemi se setkáváme s tímto typem sociální služby prozatím v omezeném měřítku.

Prvním impulzem, proč jsme se jako zařízení poskytující již dlouhodobě sociální služby, rozhodli pro tento projekt, byl zájem ze strany našich uživatelů o tento typ služby a dále nastavený proces transformace velkých zařízení. Nemalý podíl na rozhodnutí měla i možnost získat finanční pokrytí projektu z EU a také to, že se v současné době v regionu Znojemska tento typ služby neposkytuje.

V květnu 2008 byl našemu domovu schválen projekt nového typu sociální služby – chráněné bydlení. Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 6 898 764 Kč. Byla podána žádost o dotaci z Evropských strukturálních fondů v maximální výši 92,5 % celkových nákladů, tj. 6 381 357 Kč. Celková poskytnutá dotace je požadovaných 6 381 357 Kč – dotace z rozpočtu Evropské unie činí 5 863 949 Kč (což je 85% finančního pokrytí projektu) a dotace z rozpočtu Regionální rady 517 408 Kč ( 7,5% finančního pokrytí projektu). Zbývajících 7,5% do 100 % pokrytí nákladů, tj. 517 407 Kč, poskytl zřizovatel našeho zařízení, Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Náš projekt chráněného bydlení byl realizován v obci Šanov, přibližně 10 km od stávajícího domova uživatelů – Zámku Břežany. Jednalo se o výstavbu dvou objektů, kde tato sociální služba bude poskytována ve dvou formách, a to jako komunitní bydlení a dále jako individuální bydlení v samostatných bytech. Předpokládáme poskytování této služby pro 8 – 10 našich uživatelů, v následujících letech pro další žadatele. Cílovou skupinou jsou osoby se středně těžkým stupněm mentálního znevýhodnění.

Realizace projektu probíhala v těchto etapách:

  • rok 2007–2008 příprava projektu a jeho schválení
  • rok 2008–2009 realizace stavby chráněného bydlení, kolaudace objektů
  • leden-březen 2010 dovybavení objektů chráněného bydlení, přestěhování klientů
  • duben 2010 začátek poskytování nové služby

Cíle Chráněného bydlení Šanov:

  • podpora uživatele k samostatnému, nezávislému bydlení, životu, začlenění do společnosti
  • podpora uživatele v maximální možné míře zvládnout péči o sebe sama a svou domácnost
  • podpora rozvoje pracovních dovedností uživatele – podporované zaměstnávání, nabídka práce v dílnách,..
  • podpora uživatele v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb(obchody, poštu,..)
  • podpora rozvoje rozumových schopností uživatele – návaznost kurzů základů vzdělání
  • podpora uživatele v umění přijmout pomoc asistenta

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 6476x