Základní ekonomické údaje

Údaje z rozvahy k 31.12.2015 v tis. Kč

Aktiva celkem 23 337
Stálá aktiva 12 782
Oběžná aktiva 10 555
v tom  
zásoby 676
kr. pohledávky 2 639
kr. finanční majetek 7 240
Pasiva celkem 23 337
Vlastní zdroje 17 643
v tom:  
jmění 13 522
fondy 4 120
výsledek hospodaření 1
Cizí zdroje 5 694
v tom:  
krátkodobé pohledávky 5 694

Personální zajištění poskytovaných služeb

 • Stav zaměstnanců k 1.1.2015.……………………………….. 134 osob
 • Stav zaměstnanců k 31.12.2015 …………………………….. 133 osob

Počet pracovníků dle kategorií k 31.12.2015

 • THP celkem 7
 • Všeobecné sestry 11
 • Pracovnice soc.péče – přímá obslužná činnost  60
 • Sociální pracovnice 3
 • Vychovatelé 6
 • Pracovnice soc. péče – zákl. výchovná činnost 21
 • Údržbáři 4
 • Kuchařky 10
 • Krejčí 1
 • Pradleny 4
 • Uklízečky 6
 • Celkem 133

Organizační členění

 • úsek sociální péče – 14 domácností
 • úsek zdravotní péče – ordinace
 • úsek aktivizačních a výchovných činností – chráněné bydlení, denní stacionář, aktivizační dílny, wellness, hipoterapie
 • úsek ekonomický a provozní – účtárna + sklad, provozy: prádelna + krejčovna, údržba, úklid, kuchyně
 • sociální pracovnice

Členství ve společnostech a organizacích

 • České Hnutí speciálních olympiád Praha
 • Česká hudební společnost
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Znojemská beseda
 • Mezinárodní hudební festival Salva Charita a Salve Vita Strakonice

Spolupráce s ostatními subjekty

V této oblasti je jedním z nejdůležitějších úkolů udržovat dlouhodobý trvalý kontakt se sponzory, které zveme do našeho zařízení a seznamujeme je s činností a s poskytovanou službou. Jsou zváni na naše akce a vystoupení – především na Duhový den a na Komorní adventní koncert. Tradičně pokračuje spolupráce s Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky /majitelem objektu /, která při pořádání vlastních akcí má volný vstup i pro všechny klienty, a která tradičně zajištuje akci Mikuláš v kapli. Velice přínosná je dlouhotrvající spolupráce s panem Michalem Kolaříkem. Zajišťuje pro nás bezplatné pobyty našich klientů v hotelu Vltava v lázeňské městě Luhačovice – dvakrát ročně v jarním a podzimním termínu. Stejně tak nezištně a obětavě už po několik let přispívají lidé z farnosti Štítná, kteří k nám do Domova pravidelně na Mikuláše dojíždějí s nemalou finanční částkou, spoustou dárků a dobrot pro naše klienty a společně s klienty prožívají pěkné odpoledne. Manželé Velečtí s přáteli organizují pro nás a klienty z Klentnice také již tradiční jarní akci – Putování ke sv. Jiří. Úspěšná spolupráce dlouhotrvajícího charakteru je rovněž se Sdružením rodičů a přátel domova, a firmou SCA Hygiene Products Praha a TBG Metrostav Praha.

Dary finanční v roce 2015 činily výši 460 763 Kč a sponzorské dary v nepeněžní formě byly ve výši 71 576 Kč.

Děkujeme všem našim přátelům za jejich sponzorské aktivity v roce 2015:

Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky, Břežany, Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou, Hříbek Martin, Dyjákovice ing. Alice Becková, Mikulov , Jatka Borotice s.r.o. , Kolařík Michal, Luhačovice, KOVOX spol.s.r.o. Otrokovice, paní Jiřina Tomancová, Nivnice, paní Anny Vitkovska, Wien , paní Kateřina Dobešová, Brno, paní Marie Weissová, Břežany, paní Pavla Velecká a přátelé z Valtic, paní Zdeňka Bajková, Krkovice, Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, SCA Hygiene Products s.r.o. Praha Sdružení rodičů a přátel domova Zámek Břežany TBG Metrostav Praha s.r.o., Žák Jiří, Břežany, paní Hana Růžičková, paní Jana Martínková, pan Jan Kupeček, pan Vladimír Růžička, pan Wolf Miroslav, pan Zíma, paní Jana Nejedlíková, Pekařství Ma-Ja Dolní Dunajovice, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Hodonice

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 5406x