Základní ekonomické údaje

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE

Údaje z rozvahy k 31.12.2018 v tis. Kč

Aktiva celkem 27 529
- Stálá aktiva 14 138
- Oběžná aktiva 13 391
v tom:
zásoby 661
kr.pohledávky 606
Pasiva celkem 27 529
- Vlastní zdroje 19 832
v tom:  
jmění 14 878
fondy UJ 4 953
výsledek hospodaření 1
- Cizí zdroje 7 697
v tom:  
krátkodobé záv. 7697

Personální zajištění poskytovaných služeb

 • Stav zaměstnanců k 1.1.2018.……………………………….. 133 osob
 • Stav zaměstnanců k 31.12.2018 …………………………….. 135 osob

Počet pracovníků dle kategorií k 31.12.2018, celkem 135 zaměstnanců

 • THP celkem 7
 • Všeobecné sestry 12
 • Pracovnice soc.péče – přímá obslužná činnost 60
 • Sociální pracovnice 3
 • Vychovatelé 5
 • Pracovnice soc. péče – zákl. výchovná činnost 23
 • Údržbáři 5
 • Kuchařky 9
 • Krejčí 1
 • Pradleny 4
 • Uklízečky 6

Organizační členění

 • úsek sociální péče – 14 domácností
 • úsek zdravotní péče – ordinace
 • úsek aktivizačních a výchovných činností – chráněné bydlení, denní stacionář, aktivizační dílny, wellness, hipoterapie
 • úsek ekonomický a provozní – účtárna + sklad, provozy: prádelna + krejčovna, údržba, úklid, kuchyně
 • sociální pracovnice

Spolupráce s ostatními subjekty V této oblasti je jedním z nejdůležitějších úkolů udržovat dlouhodobý trvalý kontakt se sponzory, které zveme do našeho zařízení a seznamujeme je s činností a s poskytovanou službou. Jsou zváni na naše akce a vystoupení – především na Duhový den a na Komorní adventní koncert. Tradičně pokračuje dobrá spolupráce s Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky /majitelem objektu/, která i v letošním roce investovala do stavebních prací v rámci úpravy domácností a přebudovala původní garáže na cvičný byt. Uskutečnily se dva sponzorské týdenní pobyty v Luhačovicích pro celkem 53 uživatelů, díky majiteli lázeňského hotelu Vltava panu Michalu Kolaříkovi. Stejně tak nezištně a obětavě už po několik let přispívají lidé z farnosti Štítná, kteří k nám do Domova pravidelně na Mikuláše dojíždějí s nemalou finanční částkou, spoustou dárků a dobrot pro naše klienty a společně s klienty prožívají pěkné odpoledne. Manželé Velečtí s přáteli organizují pro nás a klienty z Klentnice také již tradiční jarní akci – Putování ke sv. Jiří. Úspěšná spolupráce dlouhotrvajícího charakteru je rovněž se Sdružením rodičů a přátel domova, a firmou SCA Hygiene Products Praha, nově Essity Czech Republic s.r.o. Praha.

Děkujeme všem našim přátelům za jejich sponzorské aktivity v roce 2018

Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky, Břežany, Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou, Hříbek Martin, Dyjákovice , Jatka Borotice s.r.o. , Kolařík Michal, Luhačovice, paní Anny Vitkovska, Wien , paní Kateřina Dobešová, Brno, paní Pavla Velecká a přátelé z Valtic, paní Zdeňka Bajková, Krkovice, Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, Sdružení rodičů a přátel domova Zámek Břežany, Pekařství Ma-Ja Dolní Dunajovice, Raifeissen Bank Znojmo, Věra a Jiří Žákovi Břežany, PEREX s.r.o. Brno, Essity Czech Republic s.r.o. Praha, Obec Břežany, Statek Břežany, Nadace AGROFERT Praha, paní PharmDr. Jana Bršlicová, Hrušovany n. Jevišovkou, paní PaeDr. Anna Šplíchalová, Jedovnice

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 6454x