Hiporehabilitace

Prezentace ke shlédnutí

Prezentace ke stažení

V roce 2013 se do všech činností v hospodářství aktivně zapojilo celkem 84 uživatelů ze všech domácností. Terapie probíhaly po celý rok pravidelně od pondělí do pátku podle aktualizovaného plánu. Lekce terapií byly skupinové s maximálním počtem 9 uživatelů. Ke každému uživateli byl však využíván individuální přístup podle jeho schopností a potřeb. Hiporehabilitace se účastnilo celkem 43 uživatelů. Jedenkrát v týdnu dojížděly 2 uživatelky z Chráněného bydlení v Šanově a od září přibylo i 5 uživatelů z nově otevřeného denního stacionáře. Terapie probíhaly od pondělí do čtvrtka dopoledne (ve čtvrtek i odpoledne).

Animoterapie jako terapie pomocí všech zvířat, chovaných v našem hospodářství, se nám velice osvědčila, o čemž svědčí nadšení a zvyšující se počet zájemců o tuto terapii. Po celý rok animoterapii navštěvovalo celkem 41 uživatelů. Terapie probíhaly od pondělí do středy vždy v odpoledních hodinách. Kvůli velkému zájmu probíhaly hned dvě lekce s maximálním počtem 9 uživatelů, abychom se mohli všem plně věnovat. V tomto roce se podařilo dokončit novou terapeutickou místnost, která se nachází v blízkosti hospodářství. Konečně tak máme k dispozici vlastní prostory a terapie mohou probíhat i za nepříznivého počasí. Místnost pro animoterapii jsme vyzdobili a vybavili speciálními pomůckami tak, aby co nejlépe splňovala podmínky pro tuto terapii a především, aby se tam naši uživatelé cítili dobře. Speciální velký polohovací vak umožnil i imobilním uživatelům příjemnou relaxaci s našimi zvířaty.

Hospodářství také nabízí mnoho zajímavých možností pracovního uplatnění a pracovní terapie probíhala pravidelně po celý rok vždy od pondělí do pátku, i když ti největší pomocníci chodili pracovat i o víkendu. S každodenní péčí o zvířata nám pomáhalo celkem 16 uživatelů, z toho 10 mužů a 6 žen. Nabídku těchto aktivit celoročně zajišťovaly 3 pracovnice sociální služby. Také se nám v našem hospodářství podařilo odchovat mnoho mláďat různých domácích zvířat, která vždy přilákala plno návštěvníků a obdivovatelů nejen z řad klientů zařízení.

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 4623x