Historie zařízení

Původem barokní zámek, přebudován ve stylu empírovém, se nachází v malé vesničce Břežany na jižní Moravě, nedaleko státních hranic s Rakouskem. Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a postavený do tvaru čtyřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozloze 6 ha.

1764_1783
1819_1858
pohlednice

První písemná zmínka o vesnici Břežany je datována k roku 1222. Břežany patřily mezi mnohými dalšími vesnicemi velehradským cisterciákům.

23. července 1498 šlechtic Wolfgang Ofner koupil Břežany a jiné vesnice od opata Benedikta z velehradského kláštera – tím přešly Břežany do světských rukou.

V roce 1539 se držitelem Břežan stává Jan z Pernštejna, který si v Břežanech nechal postavit tvrz. Na jejím místě zde později vyrostly základy nynějšího zámku.

vratislav_pernstejn

První písemná zmínka o břežanském zámku spadá do roku 1692. Tehdejší Vršavu i se zámkem prodala hraběnka Buquoyová hraběti Michalu Janovi z Althanu za 98. 000 zlatých, ale kvůli dluhům hrabě všechno své vlastnictví po týdnu prodal Eleonoře Markétě z Lichtenštejna za 52.000 zlatých a tím přešly Břežany do rukou Lichtenštejnů

15. Srpna 1702 zdědil Břežany kníže Maxmilián z Lichtenštejna a 27. května 1704 Břežany odkoupila Marie Alžběta z Lichtenštejna za 200.000 zlatých. Veškerý majetek po ní zdědila její dcera Marie Gabriela, která také nechala postavit Břežanský kostel.

Kněžna Marie Alžběta se v roce 1713 provdala za vévodu Leopolda z Holstein – Wiessenburgu, který dal vystavět východní, jižní a západní trakt zámku a sochy v parku – Nejsvětější Trojici, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.

adam_lichten

Knížetem Janem Adamem z Lichtenštejna byl vystavěn severní trakt zámku. On také založil v zámku bohatou obrazárnu. 7. září 1799 se dědicem panství stává kníže Mořic z Lichtenštejna, který dal strhnout dvě zámecké věže nad vchodem v jižním traktu a nad výjezdem do zámeckého parku v severním traktu. V místech, kde byly původně stáje pro koně, nechal vystavět nové pokoje s novým nábytkem.

Od roku 1819 se majitelkou stává Mořicova nejmladší dcera kněžna Leopoldina, která se provdala za hraběte Ludvíka z Lobkovic. Jejich syn, kníže Rudolf z Lobkovic, je novým majitelem od roku 1900.

V roce 1908 patří zámek rodině Wambold-Umstadt z Vídně. Ti ho měli ve vlastnictví až do roku 1926. 25. června 1926 zámek kupuje od Ludviky Wambold – Umstadt Kongregace sester sv. Hedviky.

OD ROKU 1926 PO SOUČASNOST


19. listopadu proběhlo slavnostní otevření domu, který ovšem potřebuje mnoho úprav. O půl roku později 4. května 1927 byl dům posvěcen a svěřen do ochrany sv. Josefa. Dům posvětil biskup Josef Kupka.

Činnost sester sv. Hedviky v domě: výuka v mateřské školce, ručních prací, hudby, jazyků. Penzionát pro dívky, ambulance, duchovní obnovy.

V roce 1939 nacistická organizace NSV zabrala mateřskou školku. Učitelky musely být přeškoleny na zdravotní sestry. O rok později bylo do domova umístěno sto dívek s mentálním postižením.

Na konci 2. světové války Rudá armáda obsadila Břežany. Bombardování obce zasáhlo i zámek a způsobilo nemalé škody. Od roku 1951 je dům pod správou státní Charity. Sestry jsou zaměstnankyně Charity.

Rok 1960: Vyvlastnění domu státem bez jakékoliv náhrady. Řeholní sestry po dosažení důchodového věku byly nuceny odejít do internačního domu.

Od roku 1962 začala Charita zaměstnávat i civilní ošetřovatelky.

Po revoluci začátkem roku 1990 podaly sestry žádost o navrácení břežanského domu. Po vyřízení právních záležitostí byl s platností od 1. srpna 1991 vrácen Kongregaci sester sv. Hedviky dům i s přilehlými hospodářskými budovami a parkem. Byla uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva. Tato smlouva je s dvěma dodatky platná dodnes.

vraceni
obrázek

Přestavba zámku na sociální účely byla dlouhodobá a trvá s menšími přestávkami až do současné doby. Obnova vybavení a modernizace bydlení je realizována etapovým způsobem, dle stanovených priorit a finančních možností ústavu a majitele objektu. Spolupráce s majitelem objektu – Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky – je na odpovídající úrovni. Částku za roční pronájem majitel objektu vkládá do modernizace zařízení a oprav budovy. Je připravována studie modernizace všech oddělení do roku 2007.

obrázek
letecky

Zámek Břežany je příspěvkovou organizací.

Zřizovatelské funkce vůči ní vykonává Rada Jihomoravského kraje, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 129\2000 Sb. o krajích, v platném znění.

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 5553x