Skip to main content
DOZP Břežany

Vzdělávání na zámku

By 1. 7. 2021No Comments

Před šestnácti lety v roce 2005 jsme u nás na zámku otevřeli Rehabilitační třídu jako odloučené pracoviště Základní školy speciální v Hrádku, do které docházelo pět našich uživatelů. Tento vzdělávací program trval deset školních let. O dva roky později v roce 2007 byly po roce otevřeny dva Kurzy k doplnění základů vzdělání, které navštěvovalo devatenáct našich uživatelů a to do roku 2016. Základní škola speciální v Hrádku byla zrušena a učitelé i žáci přešli pod MŠ, ZŠ a Praktickou školu ve Znojmě. V letech 2016-2021 byla na zámku zavedena Praktická škola jednoletá a dvouletá rozvolněná na dva a tři školní roky. Těchto vzdělávacích programů se účastnilo osmnáct uživatelů. Dne 16. června 2021 úspěšně absolvovalo sedm uživatelů závěrečnou zkoušku z praktické části a o týden později 23. června jsme se vydali do Znojma na závěrečnou zkoušku písemnou a ústní.

Moc děkujeme všem pedagogům a asistentkám pedagogů, kteří se podíleli na vzdělávání našich uživatelů, které bylo velmi prospěšné a obohacující nejen pro naše studenty, ale i pro pedagogy samotné.