Skip to main content
DOZP Břežany

Modernější domácnosti a kotelna

By 4. 11. 2021No Comments

A jsme zase o kus modernější. Na Zámku jsme otevřeli nové domácnosti 1, 14 a byt po rekonstrukci. Jsou modernější a hlavně, každý z našich klientů na těchto domácnostech, má svůj soukromý koutek. A mimo to, máme novou, nejmodernější kotelnu. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli a nesmíme zapomenout na Kongregaci sester sv. Hedviky, které patří náš speciální dík.