Skip to main content
Denní stacionář Břežany

Rozšíření služby Denní stacionář

V pondělí 3. 1. 2022 jsme slavnostně zahájili rozšíření služby denního stacionáře o 6 míst v nových prostorách. Už na společné snídaní s rodiči padly první rozpaky z nově příchozích i z nás a zjistilo se, jak se vlastně různě znají. Ve 14 hodin proběhlo samotné zahájení za účasti pana senátora Tomáše Třetiny a dalších hostů, podporovatelů a přátel. Máme radost, že se dílo zdařilo a dalších 6 mladých lidí se zdravotním postižením může rozvíjet svoje schopnosti ve skupině svých vrstevníků. Každý z nich má svá přání, potřeby očekávání, ale to je pro nás výzva. Děkujeme všem, kteří tento projekt podpořili, zejména paní radní Janě Leitnerové a odboru sociálních věcí JMK a Kongregaci sester sv. Hedviky, která zafinancovala rekonstrukci prostor pro tuto službu. Držíme palce Dáše, Alžbětce, Martině, Jendovi, Standovi a Katce i jejich rodičům.