All Posts By

Klára

Návštěvy v DOZP Hrušovany nad Jevišovkou od 18. 12. 2020

By DOZP Hrušovany nad Jevišovkou

Návštěvy uživatelů a pobyty u rodiny/opatrovníka DOZP Hrušovany nad Jevišovkou platné od 18. 12. 2020 do odvolání

Vážení opatrovníci, návštěvníci

vzhledem k prodloužení nouzového stavu a opatřením v sociálních službách souvisejících s koronavirovou epidemií, prosíme o dodržování následujících pravidel při Vaší návštěvě:

 • Na návštěvy noste respirátor (FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu – běžně zakoupíte v lékárnách nebo drogeriích).
 • Velmi prosíme, abyste se nechali před návštěvou otestovat u svého praktického lékaře nebo na testovacích místech. Testy jsou zdarma.
 • Návštěva proběhne pouze v maximálním počtu 2 osob
 • Dodržujte prosím pokyny personálu a hygienická opatření (desinfekce rukou, měření teploty, rozestupy)
 • Pokud to počasí dovolí, prosíme o upřednostnění venkovních prostor pro setkání/vycházka do okolí/
 • Návštěvu realizovat na pokoji uživatele a to vstupem přes venkovní terasu
 • Při pobytu uživatele v domácím prostředí/u rodiny, opatrovníka/ bude při návratu do služby uživateli proveden antigenní test poskytovatelem služby.
 • Při pozitivním výsledku, nebude bohužel přijat zpět do zařízení a karanténu bude prodělávat u navštěvovaných.
 • Při negativním výsledku musí klient pro jistotu do 5denní karantény v rámci naší služby.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Ing. Vít Janků, ředitel

Rozsvícení vánočního stromu

By DOZP Břežany

Jak už bývá léta zvykem na začátku doby adventní se sejdeme a při zpěvu koled a jiných písní tuto dobu zahájíme. Ne jinak tomu bylo i letos, i když díky koronavirovým opatřením tato krásná akce proběhla v úzkém kruhu obyvatelů a zaměstnanců. Možnost sledovat rozsvícení stromu mohli naši obyvatelé i z chodeb a oken zámku. Tradiční punč si letos každá domácnost vařila na sama.

Foto z akce

 

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku

By DOZP Břežany

Výtva zájemcům k podání nabídky na dodávku:

Myčky podložních mís –

364 stažení 10-11-2020 10:58

Varného kotle –

388 stažení 10-11-2020 10:59

Smažící pánve –

363 stažení 10-11-2020 10:59

 

Sponzorský výlet do ZOO Jihlava

By DOZP Břežany

V krásný sedmnáctý zářijový den jsme se vydali s klienty do ZOO v Jihlavě. Jelikož je tato ZOO přístupná i pro imobilní návštěvníky, neváhali jsme toho využít a společně jsme si prohlídku pěkně užili. Zvířata se nám promenádovala v celé své kráse. Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům tohoto výletu a to dobrodincům ze Štítné nad Vláří. Děkujeme! 🙂

Turnaj v kuželkách v Rosicích

By DOZP Břežany

Dne 11. září 2020 jsme se účastnili prvního ročníku Turnaje v kuželkách v Rosicích, který pořádal Zámeček Střelice. Po slavnostním zahájení a představení hodnotných výher a cen začal kolem půl desáté samotný turnaj. Hrálo se vždy na 4 drahách 2x po deseti hodech vždy do plných kuželek. Po prvním kole bylo na prvním místě družstvo složené z uživatelů Chb Šanov a DOZP HNJ. Družstvo zámku se usadilo na posledním místě, kde zůstalo až do konce turnaje. Ovšem nejlepší hráčkou celého turnaje po prvním kole byla paradoxně členka tohoto družstva Iva, která se stala v týmu nejlepší hráčkou, za což byla v závěru odměněna medailí a hodnotnými dary. Družstvo z komunitních služeb Zámku Břežany celý turnaj vyhrálo a získalo hlavní Putovní pohár turnaje.

Fotogalerie z turnaje

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku SERVERU

By DOZP Břežany

Zámek Břežany
příspěvková organizace
Břežany 1,  671 65 Břežany


Výzva zájemcům k podání nabídky
na dodávku SERVERU

Dle příslušných ustanovení směrnice Zásady vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vás vyzýváme k předložení nabídky na zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka serveru vč. příslušenství a jeho instalaci a zprovoznění  na místě.

 

 • Prokazování způsobilosti

Základní a profesní způsobilost prokažte dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění, a to takto:

– dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / kopie /

– dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

 

 • Požadavky na předmět plnění
 • dle přiložené specifikace
 • Cenová nabídka a způsob hodnocení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Maximální cena dodávky je 200 tisíc Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za dodávku / tj. server vč. příslušenství, instalace, zprovoznění/ včetně DPH.

 

 • Termín a místo plnění

Uskutečnění dodávky požadujeme v termínu max. do 5  týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany, Břežany 1, 671 65 Břežany.

 

 • Lhůta pro předložení nabídek

Nabídky doručte osobně, zašlete v obálce s nápisem: „ Server„  na adresu Zámek Břežany p.o., Břežany 1,  671 65 Břežany, nebo e- mailem na musilova@zamekbrezany.cz , a to v termínu do 14.8. 2020, do 12,00 hodin.

 

 • Ostatní

Organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. V případě, že se výběrového řízení nezúčastníte, zašlete nám laskavě Vaše písemné vyrozumění.

Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude tato skutečnost oznámena a bude vyzván k uzavření smlouvy do 21. 8. 2020.

Smlouva bude poté zveřejněna v registru smluv MV ČR. Zveřejnění zajistí zadavatel.

 

Břežany dne 27. 7. 2020
Mgr.  Ing. Vít Janků v.r.
ředitel zařízení

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku ZMĚKČOVAČE VODY

By DOZP Břežany

Zámek Břežany
příspěvková organizace
Břežany 1,  671 65 Břežany


Výzva zájemcům k podání nabídky

na dodávku ZMĚKČOVAČE VODY

Dle příslušných ustanovení směrnice Zásady vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací  a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vás vyzýváme k předložení nabídky na zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka změkčovače vody, včetně dopravy, instalace na místě a proškolení obsluhy.

 • Prokazování způsobilosti

Základní a profesní způsobilost prokažte dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění, a to takto:

– dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / kopie /

-dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

 

 • Požadavky na předmět plnění

Duplexní automatický katexový filtr, včetně sestavení rámu

 • 2 x samostatná řídící hlava
 • 1 x řídící 3-cestný ventil
 • 2 x sklolaminátová lahev s podstavcem
 • 1 x solná nádoba + sůl pro prvotní změkčení 200 kg
 • 2 x 150 l změkčovací pryskyřice
 • systém míchání vody na požadovanou tvrdost

Doplňující údaje: denní spotřeba vody max. 40 m3/den, okamžitá spotřeba vody max. 6 m3/h

tvrdost vstupní max. 25 ° dH

Instalace bude provedena v prostorách sklepa a zahrnuje usazení na místě, instalace do stávajícího hlavního přívodu vody, nasypání a ustavení solankových nádob, zprovoznění a odladění systému a

nastavení míchání vod na požadovanou tvrdost.

V případě nejasností a dotazů se obracejte na pana Františka Hrnčára, vedoucího údržby, tel 723958829.

Prohlídka na místě samém na základě předchozí tel. domluvy.

 

 • Cenová nabídka a způsob hodnocení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Maximální cena dodávky je 175 tisíc Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za dodávku / tj. zařízení, doprava, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy/ včetně DPH.

 

 • Termín a místo plnění

Uskutečnění dodávky požadujeme v termínu max. do 5  týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany, Břežany 1, 671 65 Břežany.

 

 • Lhůta pro předložení nabídek

Nabídky doručte osobně, zašlete v obálce s nápisem: „ Změkčovač vody„  na adresu Zámek Břežany p.o., Břežany 1,  671 65 Břežany, nebo e- mailem na musilova@zamekbrezany.cz , a to v termínu do 7.8. 2020, do 12,00 hodin.

 • Ostatní

Organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. V případě, že se výběrového řízení nezúčastníte, zašlete nám laskavě Vaše písemné vyrozumění. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude tato skutečnost oznámena a bude vyzván k uzavření smlouvy do 14. 8. 2020. Smlouva bude poté zveřejněna v registru smluv MV ČR. Zveřejnění zajistí zadavatel.

 

Břežany dne 20. 7. 2020

Mgr.  Ing. Vít Janků v.r.

ředitel zařízení

Sponzorský výlet – Znojmo – Kraví hora

By DOZP Břežany

Dne 21. 7. jsme se vydali na výšlap do Národního Parku Podyjí, konkrétně na Kraví horu ve Znojmě. Po příjezdu jsme se ihned vydali na výšlap. Přes počáteční strmé stoupání do kopce jsme ale byli odměněni nádherným výhledem na Znojmo. Cestou přes celou Kraví horu až do Konic jsme se zastavili na několika vyhlídkách na krásné vinice a spodní část Znojma. V polovině trasy jsme si oddechli na odpočívadle a vydali se na zpáteční cestu. Při příchodu do cíle již měli někteří z nás hlad, tak jsme se stavili v Restauraci U Obří Hlavy na smažený sýr, kávu a studenou zmrzlinu. Po cestě domů většina po náročném 8 km pochodu usnula.

Děkujeme farníkům ze Štítné nad Vláří, kteří nám tyto výlety sponzorují.

Fotogalerie: Znojmo Kraví hora