Sponzorský pobyt v Luhačovicích

Zámek Břežany | Pondělí 20. 03. 2017, 15.18 | Událo se...

Náš týdenní pobyt začal v neděli 26. února v 9.00 hod. odjezdem ze zámeckého nádvoří. Do Luhačovic jsme dorazili těsně před obědem, který sestával z řízku a bramborového salátu. Všichni tento oběd na přivítanou kvitovali s nadšením. Po obědě jsme se ubytovali na přidělených pokojích, vybalili tašky s osobními věcmi. Někteří zůstali na pokojích a odpočívali po cestě a druzí se již nedočkavě chystali na odpolední a večerní vycházky po lázeňské kolonádě. V pondělí hned po snídani od 9 hodiny postupně klienti odcházeli na masáž. Každému pan Kolařík ke sponzorskému pobytu věnoval totiž i masáž. Odpoledne po obědě se první skupina vydala na výstavu do minigalerie rozhleden. Majitel galerie nás přivítal a po úvodním videu, kde byl představen samotný projekt minigalerie rozhleden, sám pohovořil o historii jednotlivých nejznámějších a nejdůležitějších rozhleden a popsal vznik samotného modelu a techniku, jakým jsou zhotoveny. Večer byl věnován společenským hrám, malování a kratší večerní procházce.

Fotoalbum: Luhačovice 2017

| 8x

Masopust

Zámek Břežany | Středa 15. 02. 2017, 14.43 | Událo se...

Již tradičně v době před dobou postní se pořádají karnevalové veselice. I u nás na Zámku jsme se mohli těšit z přítomnosti všech možných pohádkových či filmových postav, kytiček, muchomůrek, zdravotních sestřiček, skřítků a trpaslíků… Podívaná to byla úžasná!

Inu, podívejte se sami: Masopust 2017

| 19x

Setkání u živého betléma

Zámek Břežany | Středa 28. 12. 2016, 10.46 | Událo se...

Čtyři dny před Štědrým dnem si někteří zaměstnanci spolu s klienty Zámku Břežany a ve spolupráci s některými žáky ZŠ a MŠ Břežany připravili představení o narození Ježíška s názvem Setkání u živého Betléma. Diváci se shromáždili na venkovním nádvoří Zámku a rázem se ocitli před více než 2000 lety v městečku Betlém, kde se právě narodil Ježíšek. Za zvuku úžasné Rybovy Vánoční mše byli všichni svědky milého divadelního představení, kdy k Betlému přicházeli lidé a obdarovávali Ježíška vším, co doma měli, co sami vyrobili a upekli. V betlémském průvodu jsme také mohli vidět muzikanty, venkovany s hospodářskými zvířaty, koledníky, aj.

Fotoalbum: Vánoční besídka – živý betlém

| 52x

Adventní koncert - Znojemský komorní orchestr

Zámek Břežany | Neděle 18. 12. 2016, 11.18 | Událo se...

4. neděli adventní již tradičně k nám na Zámek přijel Znojemský komorní orchestr a Chrámový sbor od sv. Kříže ve Znojmě. Hodinový koncert, který převážně dirigoval Willi Türk, byl opravdu krásným vánočním dárkem pro všechny.

Fotoalbum: Adventní koncert – Znojemský komorní orchestr

| 33x

XVIII. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise

Zámek Břežany | Čtvrtek 1. 12. 2016, 14.48 | Událo se...

Čtvrtek 1. prosince byl pro mnohé sportovce nejen ze Zámku Břežany, p. o. dnem sportovního klání a soustředění. Ve sportovní hale v Břežanech probíhal již od ranních hodin turnaj ve stolním tenise, který pořádá s tradicí 18 let Zámek Břežany, p. o. Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo celkem 52 sportovců z 11 zařízení pro zdravotně znevýhodněné z celé jižní Moravy. Jako už tradičně byly zápasy rozdělené na ženy a muže. Novinkou letošního roku bylo mimosoutěžní klání mezi trenéry sportovců, které pomáhali koučovat na oplátku zase sportovci. A nechyběl ani Mikuláš ze svojí družinou, který přišel sportovce povzbudit a vítězům poblahopřát. Na všech účastnících bylo vidět, že se na sportovní klání během roku pečlivě připravovali a trénovali a věcné odměny pro ně samotné byli drobnou motivací k dalšímu sportování a přípravě na 19. ročník 2017.

Fotoalbum: Mikulášský turnaj ve stolním tenise

| 57x