Duhový den 2019

Zámek Břežany | Pátek 5. 07. 2019, 15.56 | Událo se...

V neděli 30. června jsme oslavili letošní speciální den otevřených dveří, Duhový den na Zámku Břežany. Připomněli jsme si 200 leté výročí od přestavby zámku do dnešní klasicistní podoby, o kterou se postaral kníže Mořic z Lichtenštejna. A zároveň v tomto roce oslavila Kongregace sester sv. Hedviky 160. výročí svého založení. Velkou radostí pro nás pro všechny v tento krásný den byla přítomnost potomků baronky Ludoviky Wambolt – jejího vnuka hraběte Franze Ferdinanda von Hoyos, jeho manželky hraběnky Reginy a jejich nejstaršího syna hraběte Clemense z Německa. Svou návštěvou nás také poctil hrabě Jan Podstatzký-Liechtenstein z Velkého Meziříčí. Letošní program byl opět velmi bohatý. Začali jsme mší svatou, kterou celebroval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Po ní následovala vernisáž obrazů šesti významných šlechticů našeho zámku. Byli to kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna, vévoda Leopold ze Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburgu, kněžna Marie Gabriela Felicita z Fürstenberg-Mösskirchu, kníže Ludvík z Lobkovic a jeho žena kněžna Leopoldina z Lobkovic a kníže Mořic z Lichtenštejna. Jako každý rok nesmělo chybět vystoupení Zámecké kapely, která si pro nás připravila dvě nové písně, a vystoupení klientů představující dějiny břežanského zámku. Program obohatila přehlídka dobových kostýmů a ukázka dravých ptáků. Otevřeno bylo i zámecké sklepení, kde hrála cimbálová muzika Notečka.

Fotoalbum: Duhový den 2019

Foto od hedvicek

| 24x

Snoezelen

Zámek Břežany | Čtvrtek 4. 07. 2019, 11.44 | Událo se...

Letos nám ve Snoezelenu přibyl vodní válec s rybičkami, zrcadlovou stěnou a pódiem. Dále disco koule, která vytváří světelné efekty na stěnách a podporuje zrakovou stimulaci. Vodní válec je pro uživatele velkým přínosem, jak pro sluchovou, zrakovou, tak i hmatovou stimulaci – uživatel se snaží natahovat ruce, aby se mohl válce dotknout, a někteří se snaží zmáčknout tlačítko na ovladači a změnit tak barvu. Je to oblíbený prvek, u kterého se cítí dobře a často se i smějí. p. Jana Lovečková

snoezelen_dekovani2
snoezelen_dekovani4
snoezelen_dekovani1
snoezelen_dekovani3

| 14x

Víkend otevřených zahrad

Zámek Břežany | Pátek 7. 06. 2019, 14.49 | Událo se...

Na víkend otevřených zahrad jsme si pro vás připravili akční i kulturní program. Letos jsme tímto totiž oslavili 200 let od založení parku. Jeho zakladatelem byl kníže Mořic z Lichtenštejna. Akční neděle to byla proto, že jste si mohli park prohlédnout z koloběžky a projít si dětskou naučnou stezku s různými úkoly. A o kulturní vložku se nám postaral skvělý Znojemský komorní orchestr a ZUŠ Znojmo. Jejich skladby, různé variace a písně se úžasně nesly vnitřním nádvořím a naplnily radostí a pokojem uši všech přítomných.

Fotoalbum: Víkend otevřených zahrad

Video zahrady

| 18x

Pouť ke sv. Jiří - Klentnice

Zámek Břežany | Pondělí 29. 04. 2019, 13.29 | Událo se...

Vždy v dubnu, kdy slaví svátek sv.Jiří, dostáváme pozvánku na pouť ke sv. Jiří do Klentnice. Nejinak tomu bylo i letos. Nejprve jsme se pomodlili v kostele a průvodem jsme se vydali ke zřícenině hradu. Cestou jsme opět potkali několik živých soch. Po mši svaté jsme dostali občerstvení při cimbálové muzice a krásném vystoupení o sv. Jiří.

Fotoalbum:Pouť ke sv. Jiří – Klentnice 2019

| 47x

Zaměstnávání u Simeva

Zámek Břežany | Úterý 26. 03. 2019, 14.17 | Událo se...
simeva1

Společnost SIMEVA s.r.o. zaměstnává i naše klienty.

Zaměřujeme se na podporu vytváření pracovních míst pro naše spoluobčany, kteří trpí duševní nemocí schizofrenie a na další vyloučené skupiny na trhu práce, které se snaží najít si možnosti uplatnění v návaznosti na svoje profesní zaměření a svoje vzdělání.

Fotoalbum: Zaměstnávání Simeva

| 44x

Luhačovice

Zámek Břežany | Neděle 3. 03. 2019, 13.35 | Událo se...

Díky štědrosti pana Michala Kolaříka jsme si mohli užívat sponzorského pobytu v Luhačovicích na hotelu Vltava. Intenzivně jsme chodili na vycházky, dýchali vlhký a slaný vzduch v solné jeskyni, nechali se namasírovat. Chutnali jsme nejen zmrzliny a poháry, ale hlavně různé prameny. Bylo postaráno nejen o tělo, ale i o duši, mnozí mohli jít i do místního kostela na mši svatou. Společně jsme vyrazili také na bowling a na pohádku Čertí brko do kina. Celý pobyt byl super. DĚKUJEME!

Fotoalbum: Sponzorský pobyt Luhačovice 2019

| 54x