Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /DISK2/WWW/zamekbrezany.cz/www/wp-config.php on line 46 O nás – Zámek Břežany p.o. Skip to main content

O nás

Jsme organizace pečující o lidi s mentálním postižením. Nechceme je nazývat klienty ani uživatele, protože tato označení, byť dobře myšlená, zastiňují jejich lidskou důstojnost. Musí se spoléhat na druhé, ale to neznamená, že jsou bezmocní a nemohou o svém životě rozhodovat. Někteří u nás žijí 30 nebo 50 let, jiní přišli nedávno. Jsou to lidé, o které se z různých důvodů nemohla postarat rodina nebo blízcí. Nesnažíme se rodinu nahrazovat, ale dopřát jim, aby žili svůj dospělý život. A protože každý z nich je individualita, stejně jako lidé mimo sociální služby, chceme poskytovat péči dle potřeb každého z nich. Není to snadné, ale pro obě strany obohacující, každý den trochu jiné a překvapující, takže se často společně i zasmějeme. Snad vám tyto webové stránky poskytnou potřebné informace o našich službách nebo se podívejte na nejčerstvější novinky na naše fb stránky a přijeďte se k nám podívat.

Těšíme se na Vás

Několik údajů pro představu:

Zámek Břežany je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem
Podporujeme a pečujeme o celkem 166 lidí s mentálním postižení v 5 službách ve 4 obcích a celkem 23 domácnostech a ambulantní službě denního stacionáře
Pracuje u nás 149 zaměstnanců
Je u nás živo a chceme být součástí společnosti. Ročně zorganizujeme více než 40 akcí, výletů nebo pobytů a dalších 30 akcí v okolních obcích nebo i dále se zúčastníme. Poskytujeme 20 různých aktivizačních činností a terapií.
Péče o lidi s mentálním postižením ze Zámku Břežany se datuje od roku 1926. Službu poskytovala Kongregace sester sv. Hedviky a dnes nás v našem úsilí podporuje. Další proměny služby v čase se dočtete v historii služby
Máme hodně plánů do budoucna v návaznosti na potřeby lidí s mentálním postižením – výstavba dalších komunitních služeb, rozšíření denního stacionáře, nabídka odlehčovací služby a další.

Výběrová řízení

V současné době neprobíhá žádné výběrové řízení.