DOZP Hostěradice - Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

Posláním služby DOZP Hostěradice je poskytování 24 hodinové péče a podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Naší vizí je propojení ošetřovatelské, sociální a zdravotní péče na vysoké úrovni s důrazem na kvalitu, úctu a individuální potřeby.

Cílem služby je:

Cílem je poskytování moderní sociální služby, kde se veškerá péče řídí potřebami a přáním uživatele, služby, která je poskytována v podmínkách podobajících se běžnému domácímu prostředí a jejíž hodnoty jsou respekt, úcta, lidskost.

Cílová skupina

Dospělí lidé od 18 let, s těžkým a hlubokým mentálním postižením, imobilní, v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením.

Uživatelé služby jsou dospělí lidé, kteří potřebují 24 hodinovou podporu ve všech oblastech každodenní péče a všech oblastech života.

DOZP Hostěradice – „Standard č. 1“