Skip to main content

Dobrovolnictví

„ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s vámi pro druhé“

Toto motto naplňují dobrovolníci z ADRY v našem zařízení do posledního písmene.

K datu 1.4. 2013 byla navázána smluvní spolupráce naší organizace Zámek Břežany, p.o. s oblastní organizací ADRA ve Znojmě v programu Dobrovolnictví. Tento program se v současné době realizuje v naší nejpočetnější službě, a to v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Břežanech.

V průběhu uplynulých let se stala dobrovolnická činnost pro naše klienty samozřejmou a vítanou součástí jejich života. Návštěvy dobrovolníků jsou velmi radostnou a s nadšením očekávanou aktivitou, při níž si vzájemně povídají, posedí při kávě, chodí na vycházky v areálu Zámku i v blízkém okolí. Intenzivně a radostně prožívají klienti s dobrovolníky i různé kulturní akce a výlety.

Všem, kteří se rozhodli být našim klientům pevnou oporou a společníky a prostřednictvím dobrovolnictví obohacují jejich životy, touto cestou společně s klienty děkujeme. Velmi si ceníme, v dnešní uspěchané době, jejich zájmu, empatie, dobrosrdečnosti, účasti a ochoty podělit se s klienty o svůj čas.