Skip to main content

DOZP Hostěradice - Informace pro zájemce

Jednání se zájemcem o sociální službu začíná navázáním kontaktu zájemce se zařízením, a to je možné několika způsoby: osobně, telefonicky, e-mailem, zasláním tiskopisu „Žádost o poskytování sociální služby

Při nezávazné návštěvě si zájemce může zařízení prohlédnout a přesvědčit se, zda splňuje jeho očekávání a potřeby, získá základní informace o poskytování služby, úhradách, nabízených činnostech apod. Pokud zájemce informace a prohlídka zařízení zaujmou, může si dohodnout osobní schůzku se sociálním pracovníkem, kde se dohodnou na dalším postupu. Na schůzce se pomocí dotazníku konkretizují požadavky a cíle žadatele, je seznámen s právy a povinnostmi uživatele služby, pravidly podávání a řešení stížností. V případě, kdy se zájemce nemůže dostavit k jednání osobně, je možné se zájemcem dohodnout schůzku v jeho domácím prostředí. K vzájemnému předání informací tak dochází prostřednictvím sociálního šetření. Pracovník zároveň i zjišťuje, jaký způsob komunikace zájemce používá při komunikaci s okolím (referující osobu/opatrovníka, rodinného příslušníka,…/, fotografie, obrázky, piktogramy, apod.) a tímto způsobem potom se zájemcem komunikuje. Součástí jednání se zájemcem o sociální službu je posouzení jeho žádosti Týmem, který je složen z kompetentních pracovníků Dozp. V termínu do 30 dnů je zájemce vyrozuměn o tom, zda odpovídá cílové skupině a zda bude žádost zařazena do Evidence zájemců nebo cílové skupině neodpovídá a žádost mu bude vrácena. Uživatel je do služby přijímán z Evidence zájemců o Dozp a na základě vyhodnocení stanovených kritérií pro přijetí.