All Posts By

Klára

Tři Králové na zámku

By DOZP Břežany

Kašpar, Melichar a Baltazar…všichni tři navštívili náš Domov. Kněz požehnal vodu, kadidlo a křídu a společně jsme prošli celý dům, kterým se ozýval zpěv vánočních koled. Každou domácnost i kancelář kněz požehnal pokropením svěcenou vodou, poté jsme všichni zamířili do klášterní kaple na mši svatou.

Mikuláš v kapli

By DOZP Břežany

Svatý Mikuláš je známý a velmi oblíbený světec po celém světě. Ne jinak je tomu i u nás v Domově. K nám na zámek přichází sv. Mikuláš s družinou andělů a s družinou velkých sponzorů ze Štítné nad Vláří v čele s P. Ondřejem. Pro naše obyvatele vždy přivezou hromadu hmotných darů a velký obnos těch finančních, díky kterým se naši uživatelé dostanou na různé poznávací výlety.

Mikulášský turnaj ve stolním tenise

By DOZP Břežany

Po roční covidové pauze jsme pořádali 22. Mikulášský turnaj ve stolním tenise. Oproti předchozím ročníkům to bylo opravdu komorné. Bojovat o stupně vítězů přijeli sportovci z Hodonína a za Zámek Břežany,p.o. – DOZP Břežany, DS Břežany, DOZP Hrušovany a CHB Šanov. Dohromady 20 sportovců. V ženské kategorii se na všech třech stupních vítězek umístily uživatelky z Šanova (Julie, Milada a Marie). V mužské kategorii na 1.místo vystoupil Vojtěch z DOZP Břežany, 2. místo obsadil kolega z Hodonína a 3. místo patří Deziderovi z CHB Šanov.

Sponzorský pobyt v Luhačovicích

By DOZP Břežany

Velký dík patří našemu velkému sponzorovi Michalovi Kolaříkovi, který nám každoročně sponzoruje pobyt na hotelu Vltava. Po roční covidové pauze jsme v listopadu využili jeho dobroty a užili jsme si krásný pobyt v nádherných Luhačovicích. Za dodržování všech různých protikoronavirových opatření jsme chodili na poháry do restaurací, solné jeskyně, kina, kostela a samozřejmě zdravotní vycházky…

Modernější domácnosti a kotelna

By DOZP Břežany

A jsme zase o kus modernější. Na Zámku jsme otevřeli nové domácnosti 1, 14 a byt po rekonstrukci. Jsou modernější a hlavně, každý z našich klientů na těchto domácnostech, má svůj soukromý koutek. A mimo to, máme novou, nejmodernější kotelnu. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli a nesmíme zapomenout na Kongregaci sester sv. Hedviky, které patří náš speciální dík.

Návštěvy na DOZP Břežany

By DOZP Břežany

Milí rodiče, opatrovníci a přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že budete mít možnost navštívit své blízké, a to každou sobotu a neděli po celý den, a ve středu od 13:00 h. Vstup do budovy zámku ještě není možný, k dispozici máme návštěvní místnost. Stále platí daná pravidla: dopředu se telefonicky nahlásit 733 642 348, 515 277 513, mít potvrzení o očkování nebo test – ten provede i naše zdravotní sestra, respirátor.
Děkujeme za pochopení a těšíme se.

Vzdělávání na zámku

By DOZP Břežany

Před šestnácti lety v roce 2005 jsme u nás na zámku otevřeli Rehabilitační třídu jako odloučené pracoviště Základní školy speciální v Hrádku, do které docházelo pět našich uživatelů. Tento vzdělávací program trval deset školních let. O dva roky později v roce 2007 byly po roce otevřeny dva Kurzy k doplnění základů vzdělání, které navštěvovalo devatenáct našich uživatelů a to do roku 2016. Základní škola speciální v Hrádku byla zrušena a učitelé i žáci přešli pod MŠ, ZŠ a Praktickou školu ve Znojmě. V letech 2016-2021 byla na zámku zavedena Praktická škola jednoletá a dvouletá rozvolněná na dva a tři školní roky. Těchto vzdělávacích programů se účastnilo osmnáct uživatelů. Dne 16. června 2021 úspěšně absolvovalo sedm uživatelů závěrečnou zkoušku z praktické části a o týden později 23. června jsme se vydali do Znojma na závěrečnou zkoušku písemnou a ústní.

Moc děkujeme všem pedagogům a asistentkám pedagogů, kteří se podíleli na vzdělávání našich uživatelů, které bylo velmi prospěšné a obohacující nejen pro naše studenty, ale i pro pedagogy samotné.