Skip to main content
All Posts By

Klára

Podpora paliativní péče v sociálních službách

By DOZP Břežany

Díky projektu Jihomoravského kraje jsme získali finanční podporu z dotačního programu „Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022″.

Projekt usiluje o vytvoření podmínek, které umožní, aby měli uživatelé služby možnost dožít v zařízení se zajištěním přiměřené péče, mají zajištěnou ošetřovatelskou péči, tj. přítomnost všeobecné sestry na pracovišti 24 hodin 7 dní v týdnu, usiluje o spolupráci multidisciplinárního (zdravotně-sociálního) týmu v péči o uživatele pobytové služby, má pro uživatele zajištěnou péči lékaře, který je ochoten na rozvoji paliativní péče v zařízení spolupracovat; nebo má poskytovatel nastavenou a smluvně ošetřenou spolupráci s organizací zajišťující MSPP (mobilní službu paliativní péče).

Cílem projektu je profesionální, efektivní, funkční, citlivě a empaticky poskytovaná péče v závěru života uživatele. Našim cílem je, aby uživatelé ve zmiňovaném období nutně nemuseli být hospitalizováni v různých typech zařízení (LDN, lůžkový hospic), ale aby závěr života mohli prožít v domácím prostředí služby, ve které často prožijí i podstatnou část života a mají zde vytvořeny přátelské vazby k lidem okolo nich. Toto všechno se daří díky tomu, že máme zajištěnou ošetřovatelskou péči s přítomností všeobecné sestry 24 hodin 7 dní v týdnu, péči lékaře, který spolupracuje na rozvoji paliativní péči v Domově, navázali jsme spolupráci s Domácím hospicem Znojmo a máme dobře proškolený personál.

Systém péče je plánován a poskytován v rámci multidisciplinárního týmu, který tvoří vedení DOZP, všeobecné sestry, pečující personál, sociální pracovnice, lékař a sestry Domácího hospice a duchovní. Nechali jsme vybudovat pokoj s intenzivní péčí, který jsme vybavili moderním profesionálním lůžkem s funkcí laterálního náklonu a kardiackého křesla.

V rámci projektu byla zakoupena aktivní antidekubitní matrace s kompresorem, počítačová technika, odborná literatura, a hrazen potřebný materiál pro vedení dokumentace a k propagaci (papír, barvy do tiskárny, tisk propagačních letáků aj.). V rámci projektu bylo hrazeno 7 vzdělávacích kurzů a činnost mentora implementace paliativní péče v rozsahu 15 hodin měsíčně.

Masopustní veselice

By DOZP Břežany

Po dvouleté pauze jsme mohli naplno slavit masopust i u nás na zámku. Loni jsme sice v maskách také byli, na domácnostech jsme si navařili, napekli či jinak připravili různé pochoutky, ale letos jsme si to užili ještě více, protože k tomu všemu nám hrál všemi oblíbený Ota Bartl a navíc sponzorsky. – Děkujeme!

Vinobraní na zámku

By DOZP Břežany

Zámecké vnitřní nádvoří se rozeznělo a cimbálová muzika Antonína Stehlíka roztančila obyvatele, zaměstnance i příchozí z obce. Zpívalo se, popíjel se burčák a dobroty k zakousnutí také nechyběly.

Kapela a Lucy na Horním náměstí

By DOZP Břežany

Den sociálních služeb ve Znojmě ve středu 14. 9. 2022 proběhl a i my jsme se této akce účastnili. Měli jsme tu čest zahájit celý tento den, tedy samozřejmě až po úvodním slově pořadatelů, pěveckým vystoupením Zámecké kapely. Pět písní rozveselilo účastníky i návštěvníky, kteří přišli i v deštivém počasí na náměstí do Znojma. Lidé měli možnost projít si jednotlivé stánky, v kterých se prezentovali různé sociální služby. Například ve stánku ADRY si mohli obléct gerontooblek a vyzkoušet si, jak se asi mohou cítit senioři. A v našem stánku se tvořili podzimní lucerničky. Velkým lákadlem proč přijít na Horní náměstí byla také ohrádka s našimi zvířaty. Oslice Lucy, dvě zakrslé kozičky a canisterapeutický pes Lucky, který patří sociální pracovnici Martině, se promenádovali po náměstí, aby potěšili všechny přítomné a kolemjdoucí. Úspěch měli opravdu velký. I přes deštivé počasí to byla vydařená akce.

Velikonoční tvoření

By DOZP Břežany

Tvořili jsme a tvořili…velikonoční vajíčka různě zdobené, malované papírové zápichy na špejli, i pletení pomlázky. Každý se mohl zapojit a také zapojil. Užili jsme si pěkné dopoledne. Na domácnostech se také začaly péct velikonoční beránci i perníčky.

Netradiční masopust na zámku

By DOZP Břežany

Masopustní veselice jsou v plném proudu. Již druhým rokem jsme se kvůli covidu nemohli sejít všichni dohromady, ale i přesto, jsme si den pěkně užili. Dopoledne pracovníci s uživateli smažili, pekli či připravovali různé dobroty. Barevnou výzdobou jednotlivých domácností, krásné masky uživatelů i pracovníků jsme mohli vidět všude. Pracovníci aktivizace odpoledne vyrazili s kytarou, koblížky a samozřejmě v maskách na masopustní průvod všemi domácnostmi. Uživatelé se poté pustili do všech připravených dobrot.

Tři Králové na zámku

By DOZP Břežany

Kašpar, Melichar a Baltazar…všichni tři navštívili náš Domov. Kněz požehnal vodu, kadidlo a křídu a společně jsme prošli celý dům, kterým se ozýval zpěv vánočních koled. Každou domácnost i kancelář kněz požehnal pokropením svěcenou vodou, poté jsme všichni zamířili do klášterní kaple na mši svatou.

Mikuláš v kapli

By DOZP Břežany

Svatý Mikuláš je známý a velmi oblíbený světec po celém světě. Ne jinak je tomu i u nás v Domově. K nám na zámek přichází sv. Mikuláš s družinou andělů a s družinou velkých sponzorů ze Štítné nad Vláří v čele s P. Ondřejem. Pro naše obyvatele vždy přivezou hromadu hmotných darů a velký obnos těch finančních, díky kterým se naši uživatelé dostanou na různé poznávací výlety.

Mikulášský turnaj ve stolním tenise

By DOZP Břežany

Po roční covidové pauze jsme pořádali 22. Mikulášský turnaj ve stolním tenise. Oproti předchozím ročníkům to bylo opravdu komorné. Bojovat o stupně vítězů přijeli sportovci z Hodonína a za Zámek Břežany,p.o. – DOZP Břežany, DS Břežany, DOZP Hrušovany a CHB Šanov. Dohromady 20 sportovců. V ženské kategorii se na všech třech stupních vítězek umístily uživatelky z Šanova (Julie, Milada a Marie). V mužské kategorii na 1.místo vystoupil Vojtěch z DOZP Břežany, 2. místo obsadil kolega z Hodonína a 3. místo patří Deziderovi z CHB Šanov.