Category

DOZP Břežany

Opatření pro organizaci návštěv v DOZP Břežany platné od 25. 5. 2020 do odvolání

By DOZP Břežany

Směrnice vychází z Doporučeného postupu MPSV č. 10/2020 pro pobytové sociální služby v souvislosti s ochranou obyvatel zařízení proti nákaze Covid-19.

Návštěvy klientů mohou probíhat kdykoliv, dle domácího řádu (pracovní dny i so a ne od 8.00 do 19.00) za těchto podmínek:

  1. Návštěva zavolá od brány, která je uzamčená, na uvedené telefonní číslo zdravotního úseku 515 277 512, mob. 601 347 404
  2. Vyčká příchodu pracovníka zdravotního úseku
  3.  Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  4. Podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti a vyplní formulář pro návštěvy se jménem a kontaktem. Obdrží jednorázovou roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  5. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Celkový počet osob v návštěvní místnosti je dán požadovanými rozestupy 2m od jednotlivých skupinek 3 osob.
  6. Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
  7. Jako místo návštěvy preferujeme venkovní prostory – park, odpočinkové venkovní zóny. Pokud to není možné odehrává se návštěva ve vestibulu objektu, kde je k dispozici sociální zařízení, nápojový automat a sedací soupravy v doporučené vzdálenosti
  8. Zařízení po skončení návštěvy zařídí větrání a dezinfekci povrchů.

V Břežanech 19. 5. 2020 Mgr. Vít Janků ředitel