Skip to main content
Category

DOZP Břežany

Masopustní veselí

By DOZP Břežany

Úterý 13. února byl poslední den masopustního veselí. Oblékli jsme si masky všeho druhu a vyrazili do „ulic“ našeho domova. Promenáda byla velmi pestrá a zakončili jsme ji dvouhodinovým tancováním. Do masopustního veselí se zapojili samozřejmě i naši kamarádi z Hrušovan a Šanova. Díky muzikantovi Otíkovi se to pěkně rozjelo a tancovalo se, jak se říká „o sto šest“.

Včelka a beruška

Mikulášský turnaj ve stolním tenise

By Aktuality, DOZP Břežany

Letos se 24. ročníku Mikulášského turnaje účastnilo 47 sportovců z 11 zařízení. Nám se letos podařilo obsadit 2. stříbrné místo a 3. bronzové místo a to Julií ze CHB Šanov a Mirkou z DOZP Břežany. Pánové bojovali urputně, ale na stupně vítězů to prostě nestačilo. Třeba příští rok.

Sponzorský pobyt v Luhačovicích

By DOZP Břežany

Dvakrát ročně dostáváme pozvání do hotelu Vltava v Luhačovicích. Ani teď na podzim jsme si tento pobyt nenechali ujít a spolu s DOZP Hrušovany jsme si užili lázeňský pobyt. Relax v podobě vycházek po kolonádě i vzdálenějším okolí, pití léčivých pramenů, solné jeskyně, plovárně, nákupů, cukráren, tanečního večera i mše svaté v kostele… byl to pěkný týden. Děkujeme tímto Michalovi Kolaříkovi našemu sponzorovi.

Megabrouci – Valtice

By DOZP Břežany

Na zámku ve Valticích uspořádali výstavu Megabrouků, tak jsme neváhali a vyjeli tam také.

Děkujeme farnosti Štítná nad Vláří, neboť z jejich darů byl tento výlet financován.

Zprávy z prázdnin

By DOZP Břežany

Prázdniny se přehouply přes polovinu a u nás se stále něco děje. Týdenní pobyty na chatě Bítov si užíváme plnými doušky a stejně tak i mnoho jednodenních výletů do blízkého okolí Břežan. Koupání v bazénu je stále v plném proudu a pro vyplnění volného i méně volného času se sejdeme na hřišti nebo ve společenském sále a společně si zacvičíme, zatancujeme, něco pojíme a popijeme nebo se prostě jen tak bavíme. Na domácnostech stále častěji něco vaříme či pečeme a samozřejmě si na tom velmi pochutnáme. No a nesmí chybět ani grilování. Prostě takové pohodové léto.

Duhový den na zámku

By DOZP Břežany

Na Zámku v Břežanech bylo Varieté

Poslední červnová neděle je nejen pro všechny obyvatele zámku, ale i pro všechny přátele, opatrovníky, rodinné příslušníky a všechny znalé, velmi významný den.

Ano, opět byl den otevřených dveří, námi nazývaný Duhový den. Již po několikáté jsme se snažili spočítat, kolikátý vlastně byl, ale i největší pamětníci si nepamatují ten první. Ale vlastně to není důležité, protože i kdyby byl dvacátý, nebo čtyřicátý, byl ten letošní prostě další v řadě a byl opět velkolepý. V celém areálu bylo rozmístěno několik scén, na kterých se odehrával bohatý program.  Jedno pódium patřilo těm nejmenším. Na něm mohly děti shlédnout pohádkové představení divadla Navlnce z Brna. Další pódium patřilo hudební kapele Urgent z Hostěradic, která nám hrála celé odpoledne nejen k poslechu, ale i k tanci v areálu zámeckého parku a to díky projektu Hudba na Zámku, který nám financovala firma Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. Po areálu zámeckého parku se mohly nejen děti povozit na voze taženém poníky, nechat si nastříkat obrázek na vlastní část těla, zaskákat si na trampolíně, nebo se vykoupat v bazénu.

Ovšem to nejdůležitější se odehrávalo na hlavním podiu, na nádvoří zámku.  Po slavnostním zahájení vystoupila Zámecká kapela, děti z MŠ a ZŠ Břežany a vše vrcholilo představením, které společně se zaměstnanci nacvičili uživatelé služeb Zámku Břežany, p.o.

To letošní bylo o umění, o varietním umění. Zámecké varieté představilo mažoretky a „mažorety“, tanečníky s ukázkou společenských tanců, maďarský divadelní soubor s vtipnou scénkou s pohádkovými bytostmi. Své umění představila i zpěvačka, orientální tanečnice, drezéři s poníky a nakonec přišel i kouzelník.

Dle potlesku můžeme konstatovat, že varieté se povedlo, bavilo a všech bezmála 400 návštěvníků si všechny účinkující několikrát vytleskalo zpět na scénu.

Poslední červnová neděle je významný den. Den plný jídla, pití a především dobré nálady. A jako každý rok, i letos se budu opakovat, ale pokud jste tento den na zámku neprožili, opravdu si najděte čas a příští rok k nám na zámek přijeďte.

Cyklozávody se ZŠ a MŠ Břežany

By Aktuality, DOZP Břežany

Více jak 100 cyklistů soupeřilo v 9 kategoriích u nás na zámku v jízdě na kole, trojkole, koloběžce, odražedle a invalidním vozíku. Po novém chodníku v zámeckém parku to jelo opravdu rychle, a tak tomu odpovídaly i skvělé časy našich nejlepších sportovců. Akce to byla super, počasí nám přálo, učitelé ze školy a školky byli skvělí a nápomocni.

Hasiči na sv. Floriána

By DOZP Břežany

Na svátek sv. Floriána jsme na zámek pozvali hasiče, kteří nám ukázali, co všechno používají při akcích. Každý z nás si mohl vyzkoušet, jak se drží hadice a hasit…

Podpora paliativní péče v sociálních službách

By DOZP Břežany

Díky projektu Jihomoravského kraje jsme získali finanční podporu z dotačního programu „Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022″.

Projekt usiluje o vytvoření podmínek, které umožní, aby měli uživatelé služby možnost dožít v zařízení se zajištěním přiměřené péče, mají zajištěnou ošetřovatelskou péči, tj. přítomnost všeobecné sestry na pracovišti 24 hodin 7 dní v týdnu, usiluje o spolupráci multidisciplinárního (zdravotně-sociálního) týmu v péči o uživatele pobytové služby, má pro uživatele zajištěnou péči lékaře, který je ochoten na rozvoji paliativní péče v zařízení spolupracovat; nebo má poskytovatel nastavenou a smluvně ošetřenou spolupráci s organizací zajišťující MSPP (mobilní službu paliativní péče).

Cílem projektu je profesionální, efektivní, funkční, citlivě a empaticky poskytovaná péče v závěru života uživatele. Našim cílem je, aby uživatelé ve zmiňovaném období nutně nemuseli být hospitalizováni v různých typech zařízení (LDN, lůžkový hospic), ale aby závěr života mohli prožít v domácím prostředí služby, ve které často prožijí i podstatnou část života a mají zde vytvořeny přátelské vazby k lidem okolo nich. Toto všechno se daří díky tomu, že máme zajištěnou ošetřovatelskou péči s přítomností všeobecné sestry 24 hodin 7 dní v týdnu, péči lékaře, který spolupracuje na rozvoji paliativní péči v Domově, navázali jsme spolupráci s Domácím hospicem Znojmo a máme dobře proškolený personál.

Systém péče je plánován a poskytován v rámci multidisciplinárního týmu, který tvoří vedení DOZP, všeobecné sestry, pečující personál, sociální pracovnice, lékař a sestry Domácího hospice a duchovní. Nechali jsme vybudovat pokoj s intenzivní péčí, který jsme vybavili moderním profesionálním lůžkem s funkcí laterálního náklonu a kardiackého křesla.

V rámci projektu byla zakoupena aktivní antidekubitní matrace s kompresorem, počítačová technika, odborná literatura, a hrazen potřebný materiál pro vedení dokumentace a k propagaci (papír, barvy do tiskárny, tisk propagačních letáků aj.). V rámci projektu bylo hrazeno 7 vzdělávacích kurzů a činnost mentora implementace paliativní péče v rozsahu 15 hodin měsíčně.