Category

DOZP Břežany

Cyklozávody

By DOZP Břežany

V krásný středeční den se naše zámecké nádvoří zaplnilo koly a trojkoly. Po vynechání minulého ročníku Cyklo Open Břežany jsme odstartovali 11. ročník cyklozávodů. Ve fotogalerii můžete vidět naše vítěze ze všech čtyř kategorií.

Velikonoční tvoření

By DOZP Břežany

Kraslice, pomlázky, zajíčci, kuřátka, obilí…prostě vše, co souvisí se vznikem nového života, neodmyslitelně patří k Velikonocům. Jsou to svátky vzkříšení Ježíše Krista. A stejně jako na Vánoce, tak i na Velikonoce si své příbytky patřičně zdobíme a dekorujeme. Ani na zámku v tom nejsme pozadu…malovali jsme a zdobili kraslice různými technikami, každý si mohl zasít obilí a na domácnosti se o ně starat, aby pěkně vyrostlo a pánové se dali do pletení pomlázek.

Návštěvy na DOZP Břežany

By DOZP Břežany

NÁVŠTĚVY NA DOZP BŘEŽANY

Od 23. 1. 2021 jsou povoleny návštěvy ve středu, sobotu a neděli a to za těchto podmínek:

Vážení opatrovníci a návštěvníci,

chceme umožnit a podporujeme návštěvy, jako důležitou součást života obyvatel našich služeb, zvláště v této době. Zároveň Vás musíme požádat o dodržení následujících podmínek, tak aby byla zajištěna bezpečnost Vás i našich lidí a pracovníků:

 • Rezervace data a času návštěvy – před návštěvou je nutné zavolat sociální pracovnici (515 277 513)
 • Doba návštěv: 10:00 – 16:00 h; 2 osoby na 1 hodinu
 • Na návštěvy noste respirátor (FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu – běžně zakoupíte v lékárnách nebo drogeriích).
 • Návštěva proběhne pouze v maximálním počtu 2 osob a s doložením negativního testu ne staršího 48 hodin
 • Testovat se můžete u svého praktického lékaře, na testovacích místech (první testování je zdarma).
 • Nabízíme za úhradu provedení antigenního testu zdravotnickým pracovníkem i přímo na službě a to v ceně 250 Kč/osobu
 • Dodržujte prosím pokyny personálu a hygienická opatření (desinfekce rukou, měření teploty, rozestupy)
 • Návštěva probíhá v návštěvní místnosti mimo hlavní budovu, po celou dobu máte nasazený respirátor. Není tedy možné jíst ani pít. Dobroty, které jste přinesli, odevzdejte, prosíme, pracovnici a bude předáno klientovi na domácnosti.
 • Pravidla pro návrat klientů z dlouhodobých návštěv:
 • Po příjezdu z návštěvy bude klient ihned testován. To platí i pro komunitní DOZP
 • Při pozitivním výsledku, nebude bohužel přijat zpět do zařízení a karanténu bude prodělávat u navštěvovaných
 • Při negativním výsledku musí klient pro jistotu do 5denní karantény v rámci našeho zařízení. Nebojte, nebude ničím strádat.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Ing. Vít Janků, ředitel

Půjdem spolu do Betléma – všichni

By DOZP Břežany

I v této pro všechny podivné době, se snažíme na Zámku dodržovat veškeré tradice. Mezi tyto patří i Živý betlém. V letošním roce byl sice bez veřejnosti, ale všichni jsme si na naše nejbližší, kamarády a přátele vzpomněli. Název představení byl „Půjdem spolu do Betléma – všichni“ a opravdu si představení a cestu do Betléma všichni vyzkoušeli. Při závěrečné „děkovačce“ hercům, myslím, slza ukápla všem, ale u všech to byly slzy štěstí. Jsou Vánoce a to přece šťastní jsme a všichni.

Rozsvícení vánočního stromu

By DOZP Břežany

Jak už bývá léta zvykem na začátku doby adventní se sejdeme a při zpěvu koled a jiných písní tuto dobu zahájíme. Ne jinak tomu bylo i letos, i když díky koronavirovým opatřením tato krásná akce proběhla v úzkém kruhu obyvatelů a zaměstnanců. Možnost sledovat rozsvícení stromu mohli naši obyvatelé i z chodeb a oken zámku. Tradiční punč si letos každá domácnost vařila na sama.

Foto z akce

 

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku

By DOZP Břežany

Výtva zájemcům k podání nabídky na dodávku:

Myčky podložních mís –

118 stažení 10-11-2020 10:58

Varného kotle –

120 stažení 10-11-2020 10:59

Smažící pánve –

117 stažení 10-11-2020 10:59

 

Sponzorský výlet do ZOO Jihlava

By DOZP Břežany

V krásný sedmnáctý zářijový den jsme se vydali s klienty do ZOO v Jihlavě. Jelikož je tato ZOO přístupná i pro imobilní návštěvníky, neváhali jsme toho využít a společně jsme si prohlídku pěkně užili. Zvířata se nám promenádovala v celé své kráse. Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům tohoto výletu a to dobrodincům ze Štítné nad Vláří. Děkujeme! 🙂

Turnaj v kuželkách v Rosicích

By DOZP Břežany

Dne 11. září 2020 jsme se účastnili prvního ročníku Turnaje v kuželkách v Rosicích, který pořádal Zámeček Střelice. Po slavnostním zahájení a představení hodnotných výher a cen začal kolem půl desáté samotný turnaj. Hrálo se vždy na 4 drahách 2x po deseti hodech vždy do plných kuželek. Po prvním kole bylo na prvním místě družstvo složené z uživatelů Chb Šanov a DOZP HNJ. Družstvo zámku se usadilo na posledním místě, kde zůstalo až do konce turnaje. Ovšem nejlepší hráčkou celého turnaje po prvním kole byla paradoxně členka tohoto družstva Iva, která se stala v týmu nejlepší hráčkou, za což byla v závěru odměněna medailí a hodnotnými dary. Družstvo z komunitních služeb Zámku Břežany celý turnaj vyhrálo a získalo hlavní Putovní pohár turnaje.

Fotogalerie z turnaje

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku SERVERU

By DOZP Břežany

Zámek Břežany
příspěvková organizace
Břežany 1,  671 65 Břežany


Výzva zájemcům k podání nabídky
na dodávku SERVERU

Dle příslušných ustanovení směrnice Zásady vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vás vyzýváme k předložení nabídky na zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka serveru vč. příslušenství a jeho instalaci a zprovoznění  na místě.

 

 • Prokazování způsobilosti

Základní a profesní způsobilost prokažte dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění, a to takto:

– dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / kopie /

– dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

 

 • Požadavky na předmět plnění
 • dle přiložené specifikace
 • Cenová nabídka a způsob hodnocení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Maximální cena dodávky je 200 tisíc Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za dodávku / tj. server vč. příslušenství, instalace, zprovoznění/ včetně DPH.

 

 • Termín a místo plnění

Uskutečnění dodávky požadujeme v termínu max. do 5  týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany, Břežany 1, 671 65 Břežany.

 

 • Lhůta pro předložení nabídek

Nabídky doručte osobně, zašlete v obálce s nápisem: „ Server„  na adresu Zámek Břežany p.o., Břežany 1,  671 65 Břežany, nebo e- mailem na musilova@zamekbrezany.cz , a to v termínu do 14.8. 2020, do 12,00 hodin.

 

 • Ostatní

Organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. V případě, že se výběrového řízení nezúčastníte, zašlete nám laskavě Vaše písemné vyrozumění.

Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude tato skutečnost oznámena a bude vyzván k uzavření smlouvy do 21. 8. 2020.

Smlouva bude poté zveřejněna v registru smluv MV ČR. Zveřejnění zajistí zadavatel.

 

Břežany dne 27. 7. 2020
Mgr.  Ing. Vít Janků v.r.
ředitel zařízení