Skip to main content

DOZP Hrušovany nad Jevišovkou - Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

Posláním služby DOZP Hrušovany nad Jevišovkou je poskytování nezbytné podpory lidem s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.

Cílem služby je:

Cílem služby je podpora samostatnosti uživatele v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí.

Cílová skupina

Služba je poskytována lidem s lehkým a středním stupněm mentálního postižení ve věku od 18 let.

Uživatelé služby jsou dospělí lidé, kteří potřebují podporu v oblastech jako je oblast sebepéče, oblast bydlení, stravování, hospodaření s penězi, samostatného pohybu a cestování, využívání veřejných služeb, udržování sociálních kontaktů,..

DOZP Hrušovany nad Jevišovkou – „Standard č. 1“