DOZP Břežany - Informace pro zájemce

Jednání se zájemcem o sociální službu začíná navázáním kontaktu zájemce se zařízením, a to je možné několika způsoby: osobně, telefonicky, e-mailem, zasláním tiskopisu „Žádost o poskytování sociální služby“.

Při nezávazné návštěvě si zájemce může zařízení prohlédnout a přesvědčit se, zda splňujeme jeho očekávání a potřeby, získá základní informace o poskytování služby, úhradách, nabízených činnostech apod. Pokud zájemce informace a prohlídka zařízení zaujmou, může se dohodnout se sociálním pracovníkem na dalším postupu. Pomocí dotazníku se konkretizují požadavky a cíle žadatele, je seznámen s právy a povinnostmi uživatele služby, pravidly podávání a řešení stížností.

Součástí jednání se zájemcem o sociální službu je posouzení jeho žádosti týmem, který je složen z kompetentních pracovníků. V termínu do 30 dnů je zájemce vyrozuměn o tom, zda odpovídá cílové skupině a zda bude žádost zařazena do Evidence zájemců nebo cílové skupině neodpovídá a žádost mu bude vrácena. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena.

V případě uvolněné kapacity je z Evidence zájemců na základě vyhodnocených kritérií vybrán potencionální uživatel, který je vyzván k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.