Denní stacionář Břežany - Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, nabídka aktivního a zajímavého naplnění času a podpora rodiny uživatele. V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby uživatele, rozvíjíme jeho dovednosti a manuální schopnosti.

Cílem služby je:

Podpora v samostatnosti a soběstačnosti
Podpora manuálních dovedností a základních pracovních návyků
Smysluplné prožití volného času
Podpora a pomoc rodině

Cílová skupina

Služba denní stacionář je poskytována dětem od 6 let věku, mladým lidem a dospělým osobám ve věku do 40 let se zdravotním – mentálním, mentálním a kombinovaným postižením.

Sociální služba poskytovaná Denním stacionářem Břežany není určena pro:
– osoby bez mentálního postižení
– osoby s hlubokým stupněm smyslového, mentálního a tělesného postižení
– osoby plně imobilní a osoby na invalidním vozíku, a to z důvodů prostorových a personálních
– osoby s poruchou autistického spektra
– osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy nebo poruchy chování závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
– osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje neustálou odbornou zdravotní péči