Skip to main content

Denní stacionář Břežany - Informace pro zájemce

Zájemce o sociální službu může kontaktovat Zámek Břežany, p.o. několika způsoby:
– telefonickým, e-mailovým či osobním domluvením si schůzky se sociálním pracovníkem.
– vyplněním a zasláním tiskopisu „Žádost o poskytování sociální služby“, e-mailem, poštou, či osobně doručit na adresu Zámku Břežany, p. o.

Při nezávazné návštěvě si zájemce může zařízení prohlédnout a přesvědčit se, zda splňuje jeho očekávání a potřeby, získá základní informace o poskytování služby, úhradách, nabízených činnostech apod. Pokud zájemce informace a prohlídka zařízení zaujmou, může si dohodnout osobní schůzku se sociálním pracovníkem, kde se dohodnou na dalším postupu. Na schůzce se pomocí dotazníku konkretizují požadavky a cíle žadatele, je seznámen s právy a povinnostmi uživatele služby, pravidly podávání a řešení stížností. Součástí jednání se zájemcem o sociální službu je posouzení jeho žádosti Týmem, který je složen z kompetentních pracovníků denního stacionáře. V termínu do 30 dnů je zájemce vyrozuměn o tom, zda odpovídá cílové skupině a zda bude žádost zařazena do Evidence žadatelů nebo cílové skupině neodpovídá a žádost mu bude vrácena.