Chráněné bydlení Šanov - Ceníky

Platné ceníky úhrad za ubytování a stravování v ChB Šanov I+II a úkonů.