Chráněné bydlení Šanov - Ceníky

Platné ceníky úhrad za ubytování a stravování v ChB Šanov I+II naleznete v dokumentech „Ceník úhrad 2019“. A ceníky za úkony pomoci a podpory naleznete v dokumentech ChB „Ceník úkonů“.