Skip to main content

Chráněné bydlení Šanov - Informace pro zájemce

Zájemce o sociální službu chráněné bydlení může navázat kontakt několika způsoby:
– osobně prostřednictvím pracovníků služby
– osobním jednáním se sociálním pracovníkem
– telefonickou, e-mailovou či poštovní žádostí o schůzku
– vyplněním a zasláním tiskopisu „Žádost o poskytování sociální služby“ e-mailem, poštou, či osobně doručit na adresu Chráněného bydlení Šanov (Chráněné bydlení Šanov, Viniční 440, 441, nebo Leberova 476, 671 68 Šanov) nebo na adresu poskytovatele služby Zámek Břežany, p.o.

Při nezávazné návštěvě si zájemce může zařízení prohlédnout a přesvědčit se, zda splňuje jeho očekávání a potřeby, získá základní informace o poskytování služby, úhradách, nabízených činnostech apod. Pokud zájemce informace a prohlídka zařízení zaujmou, může si dohodnout osobní schůzku se sociálním pracovníkem, kde se dohodnou na dalším postupu. Na schůzce se pomocí dotazníku konkretizují požadavky a cíle žadatele, je seznámen s právy a povinnostmi uživatele služby, pravidly podávání a řešení stížností. Součástí jednání se zájemcem o sociální službu je posouzení jeho žádosti Týmem, který je složen z kompetentních pracovníků chráněného bydlení. V termínu do 30 dnů je zájemce vyrozuměn o tom, zda odpovídá cílové skupině a zda bude žádost zařazena do Evidence zájemců nebo cílové skupině neodpovídá a žádost mu bude vrácena. Uživatel je do služby přijímán z Evidence zájemců o službu chráněné bydlení a na základě vyhodnocení stanovených kritérií pro přijetí. Základním předpokladem je vnitřní souhlas osoby s programem chráněného bydlení.