Skip to main content

Chráněné bydlení Šanov - Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

Posláním chráněného bydlení Šanov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním postižením od 19 let věku, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Služba je poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů. Usilujeme o co největší samostatnost uživatelů, snižování závislosti uživatelů na službě a podporujeme maximální možné využívání veřejných služeb a institucí.

Cílem služby je:

– Podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje
– Začlenit se do běžného života v přirozeném prostředí
– Podpora uživatelů v uplatnění se na volném trhu práce
– Poskytnout uživateli podporu na jeho cestě k samostatnému bydlení

Každodenním cílem je za individuální podpory týmu pracovníků chráněného bydlení provádět nácviky dovedností v oblastech vaření, úklidů, cestování, hospodaření s financemi a především udržování sociálních kontaktů s okolím.

Cílová skupina

Služba je poskytována lidem s lehkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení ve věku od 19 let.

Sociální služba poskytovaná Chráněným bydlením Šanov není určena:
– Osobám, které nespadají do cílové skupiny (osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení)
– Osobám, které spadají do cílové skupiny – ale:
  – zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  – osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  – chování osoby by z důvodu duševní poruchy nebo poruchy chování závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Chráněné bydlení Šanov – „Standard č. 1“